Weilbachs Kunstnerleksikon

Guidelines

Alfabetisering
Alfabetiseringen afviger fra almindelig praksis, idet artiklerne er opstillet efter kunstnernavnet, fremhævet med fed skrift. Sammensatte efternavne, der begge er en del af kunstnernavnet, søges almindeligvis under det første efternavn, (Thejll Clemmensen, Augusta). Der henvises kun, når en kunstner er kendt under flere forskellige navne (Amyot, Cathinca, se Engelhart, Cathinca). Aa og Å alfabetiseres til sidst, ü indgår i y, ä indgår i æ, ö indgår i ø. Når kunstnerens leveår ikke kendes, angives den samlede, dokumenterede virkeperiode, f.eks. -1694-1707-. Hvad angår kunstnerens profession, benyttes så vidt muligt den samtidige betegnelse. De, som ikke er alment forståelige, findes i ordforklaringen.

Genealogi
Genealogiske data har ikke kunnet fremskaffes fuldstændigt. Oplysninger om ældre kunstnere er arkivalsk betinget. Yngre og nulevende kunstneres data er så vidt muligt verificeret i kirkebøger og andre officielle registre, mens nogle beror på kunstnernes meddelelser.

Uddannelse
Der er dokumentarisk belæg for oplysninger om uddannelse af kunstnere på Kunstakademiet i København indtil ca. 1910 gennem Akademiets arkiv. Oplysninger om andre uddannelser er enten arkivalsk betinget eller beror på meddelelser fra kunstneren. Ansættelser, der kan betragtes som en del af uddannelsen (typisk for arkitekter), bringes i dette afsnit.

Stipendier og udmærkelser
De anførte stipendier, legater, præmier og priser, som næsten alle er verificeret, er anført med et stærkt forkortet navn. Hvor Kunstakademiets sølv- og guldmedaljer var et led i uddannelsen, findes de under rubrikken uddannelse. Ordensdekorationer medtages i almindelighed ikke.

Udstillinger
Udstillinger er opstillet kronologisk eller systematisk /kronologisk. Først de tilbagevendende udstillinger (de censurerede og kunstnersammenslutningernes), enkelte udstillinger i ind- og udland og tilsidst separatudstillinger. Udstillingernes titler bringes såvidt muligt som forkortet originaltitel. Dog ikke titler på verdensudstillinger, biennaler m.v., samt de fleste titler på vanskeligt tilgængelige sprog, der i stedet er forklaret på dansk. Tilbagevendende udstillinger, hvor kunstneren har udstillet år efter år, skrives med bindestreg mellem årene. Charl. Forår 1867-69 henviser således til 3 udstillinger. Ved udstillinger, som har været vist flere steder, anføres det første udstillingssted og samlede åremål: Linien II, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1988-89. Vises en sådan udstilling først i udlandet, kan et dansk udstillingssted medtages: Pittori danesi a Roma nell'ottocento, Pal. Braschi, Rom 1977, Stat. Mus. for Kunst 1977-78.

Værker
Værkafsnittet, som kan være underopdelt, er baseret på oplysninger fra arkiver, fra Kunst Indeks Danmark (databasen KID), museernes katalogiseringer, Konst i Norden (1977), Direction des musées de France (databasen JOCONDE), udstillingskataloger, litteratur, samt oplysninger fra kunstnerne selv. Værkerne anføres med den alment brugte titel, altså ikke nødvendigvis originaltitlen. Udsmykninger fra nyere tid findes oftest i et særligt underafsnit, ligesom kunstnerens værker inden for andre udtryksmedier som film, litteratur m.v.

Litteratur
Der henvises til et repræsentativt udvalg af bøger, tidsskriftartikler, kataloger og avisartikler, opstillet kronologisk eller systematisk /kronologisk. De originale bogtitler er gengivet i forkortet form. Tryksted er kun medtaget ved udenlandske publikationer. Titler på udstillingskataloger følges af udstillingssted og trykår.

Utrykte kilder
Utrykte kilder omfatter kunstnerarkiver, manuskripter, breve, film, båndoptagelser, video om kunstnere o.l. Der henvises i almindelighed ikke til kirkebøger, Kunstakademiets Arkiv eller til Weilbachs Kunstnerleksikons Arkiv. Oplysninger i artiklerne, som ikke er dokumenteret gennem litteraturen eller de nævnte utrykte kilder, stammer fra Weilbachs Arkiv, fra kunstneren, forfatteren eller redaktionen.