Her kan man søge oplysninger om, hvad de kulturhistoriske museer har i deres samlinger.


Emneoversigt
Periodeoversigt
Geografisk oversigt
Geografisk oversigt

Senest registrerede genstande

Baade de store og de smaa + Og saa faar De en lille Sang, af Fælledrevyen 1945, Cirkus Ib, Fælledparken

Baade de store og de smaa + Og saa faar De en lille Sang, af Fælledrevyen 1945, Cirkus Ib, Fælledparken

Frederiksbergmuseerne - Revymuseet

Naar der kommer en Baad med Bananer, af Fælledrevyen 1945, Cirkus Ib, Fælledparken

Naar der kommer en Baad med Bananer, af Fælledrevyen 1945, Cirkus Ib, Fælledparken

Frederiksbergmuseerne - Revymuseet