Spørgsmål om en genstand, et foto, en rapport osv.

De enkelte museer registrerer og opdaterer selv oplysningerne om genstande mv. i deres samlinger. For spørgsmål af den art kontakt da venligst det museum, der ejer genstanden (fotografiet, rapporten osv.).
Find det enkelte museums kontaktoplysninger ved at følge linkene i Museumsoversigten.

Spørgsmål om driften af Museernes Samlinger

Slots- og Kulturstyrelsen driver og udvikler Museernes Samlinger. For spørgsmål om driften af webstedet skriv venligst til: muse@slks.dk eller til adressen: Slots- og Kulturstyrelsen/Museer, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V.