Museernes Samlinger webstedet anvender åbne standarder for at sikre tilgængelighed i en række forskellige webbrowsere og platforme, herunder de fleste nyere browsermodeller. Specielt anvendes følgende standarder:

HTML 4.01 Transitional [http://www.w3.org/TR/html401/]
CSS 2 [http://www.w3.org/Style/CSS/]
ECMA-262 (Javascript) [http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm]
DOM (level 2) [http://www.w3.org/DOM/9

Webstedet lever op til statens retningslinjer for offentlige hjemmesiders og netsteders tilgængelighed [http://www.itst.dk/kommunikation-og-tilgaengelighed/tilgengelighed/tilgengelighed-i-praksis ] og er derfor blandt andet egnet til brug med handicaphjælpemidler.

Webstedet anvender XML og web services til at sikre interoperabilitet med andre websteder og systemer. Du kan finde flere oplysninger og ressourcer angående disse faciliteter på Slots- og Kulturstyrelsen hjemmeside [www.slks.dk].