Arkivfond

Personarkiv, Jacob Ludvig Ballin (1833-1891)

Personarkiv for garvermester Jacob Ludvig Ballin (1833-1891)

JDK10A3/1 Panteobligation, tilladelse til optagelse af
Museum: Dansk Jødisk Museum Arkivnummer: 0010A0003 Oprettelsesdato: 23-12-1833
Sted: København (andet) Emne: Mønt- og pengevæsen

Museumssag

Denne arkivfond hører til følgende museumssag:
Aktieselskabet Ballin & Hertz