Arkivfond

Personarkiv, Samuel Beilin (1885-1959)

Personarkiv for forfatter Samuel (Schmuel Abramoff) Beilin (1885-1959)

JDK64A2/1 Foreningsrelateret materiale fra opholdet i Sverige, 1943-1945
JDK64A2/2 Diverse fra hjemkomsten til Danmark, 1945
JDK64A2/3 Diverse, nationalt liv under opholdet i Sverige
JDK64A2/4 Vedr. Carolineskolen, 1946
JDK64A2/5 Materiale fra opholdet i Sverige, 1943
JDK64A2/6 Korrespondance til og fra Samuel Beilin, 1938-1954
JDK64A2/7 "Jiddisher kurier", håndskrevet blad 12. november 1944
JDK64A2/8 Diverse i forbindelse med fødselsdage, mindeaftener for S. Beilin, 1935-1959
JDK64A2/9 Korrespondance fra og til Samuel Beilin, 1912-1955
JDK64A2/10 Sange, nodeark, 1913-1945, u.å.
JDK64A2/11 Manuskript, "Bebele", u.å.
JDK64A2/12 Diverse notesbøger, 1935-1940, u.å.
JDK64A2/13 Diverse angående "Altweltlichen Jiddishe Kongres", 1937
JDK64A2/14 Program, "Ebba Hertz Sang-aften", 1934
JDK64A2/15 Diverse programmer for kulturelle arrangementer i Sverige, 1926-1949
JDK64A2/16 Korrespondance om og skitser over scenerum til teaterforestillinger, u.å.
JDK64A2/17 Telegram, Beilins 45-års fødselsdag, 1930
JDK64A2/18 Udkast til jiddish avis, 1945
JDK64A2/19 Personlige kalendre, 1938-1946
JDK64A2/20 Noter til foredrag samt artikler af Samuel Beilin, 1935-1949, u.å.
JDK64A2/21 Diverse kort og postkort til familien Beilin, 1919-1946, u.å.
JDK64A2/22 Diverse kort og postkort til og fra Samuel Beilin, 1906-1946
JDK64A2/23 Bind med foredrag om jiddishe forfattere, u.å.
JDK64A2/24 Diverse håndskrevet på jiddish, 1925-1955, u.å.
JDK64A2/25 Diverse protokoller, 1908-1919, u.å.
JDK64A2/26 "Evighedskalender", 1908
JDK64A2/27 En side fra en gæstebog, 1948
JDK64A2/28 Hæfte med ugeregnskab, 1916
JDK64A2/29 Diverse noter, kladder til foredrag, artikler, sange, u.å.
JDK64A2/30 Diverse små noteshæfter samt notesblok, 1945-1947, u.å.
JDK64A2/31 Krigstelegramblad, 1914
JDK64A2/32 Foredrag, digte, nekrolog vedrørende M. Rosenfeld, 1907, u.å.
JDK64A2/33 Anbefaling, 1907
JDK64A2/34 Diverse vedrørende foredrag i Danmarks Radio, 1931
JDK64A2/35 Skema med timefordeling, u.å.
JDK64A2/36 Samuel Beilins erindringer om sin mor og fødeby, 1955
JDK64A2/37 Kladdehæfter med håndskrevne noter på dansk og jiddisch, 1942
JDK64A2/38 Korrespondance samt bogliste fra Joseph Melzer, 1937
JDK64A2/39 Poesibog, 1912-1915
JDK64A2/40 Diverse postkort samt billeder af bl.a. kulturpersonligheder, 1912, u.å.
JDK64A2/41 Korrespondance angående "Jødisk Folkets Hus", 1926
JDK64A2/42 Tre postkort fra Samuel Beilin til Leah Beilin under hans første tid i København, 1906
JDK64A2/43 Håndskrevet dokument vedrørende processen mod S. Schwartzbard, 1926
JDK64A2/44 Programhæfte fra SKIF (socialdemokratisk børneforbund) i Paris, 1949
JDK64A2/45 Håndskrevne noter, forelæsninger, undervisning, taler mm. u.å
JDK64A2/46 Hæfte med Theodor Herzls komedie "Den Bortløbne", 1921
JDK64A2/47 Postkort til Samuel Beilin og M. Silberberg, 1914
JDK64A2/48 Bordkort, u.å.
JDK64A2/49 Brev vedrørende eftergivelse af udgifter under eksil i Sverige, 1946
Museum: Dansk Jødisk Museum Arkivnummer: 0064A0002 Oprettelsesdato: 01-01-1885
Sted: ; København (andet); ukendt (andet) Emne: Selskaber og foreninger; Indvandring; Håndværk og industri; Velgørenhed; Musik; Breve; Skolerekvisitter; Teater; Undervisningsadministration; Død og begravelse; Presse; Purim; Mærkedage; Nationalt liv; Chanukkah

Museumssag

Denne arkivfond hører til følgende museumssag:
Jiddish arkiv og miljø