Arkivfond

Personarkiv, Ludvig Israel Brandes (1821-1894)

Personarkiv for etatsråd, dr. med. Ludvig Israel Brandes (1821-1894)

JDK11A22/1 Tale ved jordefærd, 1894, af David Simonsen
Museum: Dansk Jødisk Museum Arkivnummer: 0011A0022 Oprettelsesdato: 26-10-1821
Sted: København (tilvirkningssted) Emne: Post- og telegrafvæsen; Død og begravelse

Museumssag

Denne arkivfond hører til følgende museumssag:
Lærebøger, prædikener og skrifter fra jødefejden m.m.