Arkivfond

Banker og Sparekasser

0334A27 1970-1999
Banker og Sparekasser 1 pk.
Nemlig:
0334A27 Banker og Sparekasser 1 pk.
Indhold:
1970-1984 Banker og Sparekasser 1 læg

14/4-70 Ærøskøbing pare og lånekasse 150 år
6/4-74 Måske flere med i den fynske fusion
6/4-74 Nu vil sparekasserne slås med bankerne - på mere lige betingelser
2/5-74 Op i loftet
7/6-74 Ca. 33 mill. kr. i Ærøskøbing - Tranderup Sparekasse - driftsoverskud på 602.119
18/7-74 Totalomsætning på 72 mill.
13/8-74 Første sparekasse på Ærø med i den fynske stor-fusion
Hvornår skal der være generalforsamling?
14/8-74 Foreløbing kun tilslutning i Marstal til amtssparekassen
18/9-74 Marstal nu med i den nye amtssparekasse
23/9-74 Sydfyns Discontobank udvider aktiekapitalen med to millioner kroner
12/10-74 Ærøskøbing sparekasse fra 1820 blev banebryden for Ærøs sparekasser
28/9-74 NU også Ærøskøbing- Tranderup sparekanne i amtssparekassen
19/10-74 Nej til fusion med Amtssparekassen
22/10-74 Der forsøges igen med sparekassefusion
6/11-74 Ærøskøbing - Tranderup ind i Amtssparekassen Fyn
7/11-74 Den enkelte sparekasse beholder sin suverænitet
8/11-74 Ærø-sparekasser værner om deres selvstændighed
27/11-74 Sydfyns Discontobank Brobygger mellem Fyn og Ærø
12/12-74 Varme linjer Ærø-København
1975 Driftsregnskab Rise spare- og lånekasse
20/1-75 Rise Sparekasse åbner for tegning af garantikapital
30/1-75 Der er penge nok, men de må ikke lånes ud
11/2-75 Tilfredsstillende år
15/6-75 Større handlekraft i Sparekassen i den nye sammeslutning
26/6-75 Marstal Sparekasse ligger over landsgennemsnittet
27/6-75 23 pct. større overskud til Søby Spare og laanekasse
28/6-75 Marstal sparekasse havde en fremgang på 3 mill. kr.
24/7-75 Nydelig fremgang for Sparekassen i Rise
24/11-75 Garanterne sagde "ja" til fusionen
8/4-76 Kurstab gav mindre overskud
9/4-76 Regnskab for Rise spare- og lånekasse
23/4-76 100 pct´s stigning i sparekassens udlån
21/5-76 51,6 mill. kr. indestår i sparekassen i Marstal
2/6-76 Nyt bankinitiativ?
15/7-76 Kunst i sparekassen
22/10-76 Spare-pengene rykker ind i læreboligen
9/11-76 Nye bestyrelser for sparekasser
17/3-77 Bevarer facaden, men får ny baggårds-idyl
1/10-77 Penge-broen mellem Ærø og Sydfyn
1/10-77 Nu vil Discontobanken for alvor gå i "barndom"
3/10-77 "Årsungen" på Ærøskøbing torv er nu en tip-top moderne bank
4/10-77 "Mestrenes" store dag
21/11-79 Telefonterminal med vide muligheder i sparekasse
6/4-79 Sparernes tilgodehavende steg i 1978 med 18,6 pct.
13/6-79 Sparekasse får ny direktør
5/10-79 Ny bankbestyrer
1/12-79 Goddag og farvel
20/2-80 Mindre långivning til privte formål skader produktione´n
Skabt mulighed for rimelig konsolidering
17/3-80 Rise Sparekasse tjener penge som aldrig før
23/4-80 Større discontobank op i Marstal
25/4-80 Udlånte 28,3 mill.
8/5-80 292000 ekspeditioner i Marstal Sparekasse
21/10-80 Første stemmer afgivet
31/10-80 Bank får ny bestyrer
11/11-80 Mønter indmuret i ny bankbygning
10/11-80 Yngste kandidat blev topscorer i Marstal
18/11-80 Seks nye valgt til Rise Sparekasses repræsentantskab
1/12-80 Legater flød fra sparekasse
11/6-81 Fra bladhus til bankhus
Bebygget areal på 207 kvm
Ledere af Discontobanken i Marstal
Fremgang siden banken kom til Ærø i tyverne
12/6-81 Festlig indvielse af ny bankbygning
27/6-81 Bølgerne går højt i Amtssparekassen
29/6-81 Sparekassefilial i Ommel fylder 10
22/8-81 Både kommune og Planstyrelse sagsøges nu
13/3-82 64 mill. Ærøskøbing-Tranderup Sparekasse
18/3-82 Sparene har 50 mill i Rise Sparekasse
2/4-82 Sparekasseoverskud på 1,2 millioner kroner
14/10-82 Sparekassen får ny formand
27/1-83 Indfører EDB og fornyer kontorerne
26/2-83 Sparekasse-planer i Ærøskøbing godkendt
19/3-83 Lukker sparekassen i Albertslykke
19/3-83 Godt år for Rise Spare- og Lånekasse
14/4-83 Ny chef i sparekasse
15/4-83 Godt år for sparekasse
Ændrer ikke udseende - men friskes op
7/5-83 Godt år for sparekasse
11/5-83 47 mill. i sparekasse
27/5-83 Sparekasse skal spare personale
Garanternes antal blev tredoblet
2/7-83 Udnævnt til direktør for sparekasse
30/8-83 Det nye kapitel i Danmarks næstældste sparekasse
30/8-83 Ærøskøbing/Tranderup sparekasse i 163 år
25 år som sparekassedirektør
I sparekassens formandstol
Det nye kapiteli Danmarks næstældste sparekasse
2/9-83 Mange kikkede indenfor i Sparekassen
Gæster fra hele øen
20/10-83 Bankchef tilbage til Ærø
17/11-83 Afsked og velkomst
20/11-83 Bankmand tilbage til Ærø
22/11-83 Dankort bruges kun af et fåtal
24/11-83 Ny chef starter på mandag
13/4-84 Søby-boerne låner ikke i Sparekassen
14/4-84 Dyre piger og lidt billigere drenge
3/5-84 Sparekasse-overskud i 1983 på 14,8 mill.kr.
Garanterne får større indflydelse i sparekassen
15/5-84 Sparekassen i Marstal har rekordoverskud
109 mill. i sparekassen¨
Kun garanter kan vælge bestyrelse
Halvdelen var mødt.
29/5-84 Sparekassen i Rise ændrer udseende
27/9-84 Sparekasse i gavmildt hjørne
5/10-84 Mindst to nyvalg
22/10-84 Rise sparekasse har bygget for fremtiden
25/10-84 Sparekasserne skal have nye bestyrelser
1/11-84 To nye i Søby Sparekasses top
8/11-84 150 garanter valgte ny sparekassebestyrelse
12/11-84 26 gamle og een ny i Rise Sparekasses repræsentantskab
14/11-84 147 garanter valgte een ny til sparekassebestyrelse
21/3-84 Rise Sparekasse fremtidssires
34 mill. kr. lånt ud
19/10-84 Rise Sparekasse gøres udadvendt


1985-1994 Banker og Sparekasser 1 læg

17/1-85 Bankchef rejser
13/3-85 Rise Sparekasses formand falder for aldersgrænsen
18/3-85 Endnu et roligt år i Rise
18/3-85 Rise Sparekasse har ændret på valg-proceduren
27/3-85 Ny sparekasse formand
15/4-85 Rødder i samme muld
16/4-85 Sparekassen afslører - men ikke endnu
18/4-85 Prikken over iét
18/4-85 Rygende vår i Rise
20/4-85 Stigende udlån er tegn på optimisme
9/5-85 Lutter idyl
10/5-85 Amtssparekassen kan se erhvervsfremgang
9/9-85 Ingen vil lede ungdomsklub
24/9-85 Ungdomsklub reddet - ny leder udnævnt
17/12-85 Ny bestyrer for discontobanken

6/1-86 Westergaard og Vestergaard styrer discontobanken
13/2-86 Søby mister egen bankfilial
16/2-86 Protest mod nedlæggelse af bankfilial
24/3-86 Rise Sparekasse fastholder skarp rente-profil
23/4-86 Sparekassen trænger til at låne millionerne ud
24/4-86 Sparekasse-garanter i Søby tilfredse med 1985
24/4-86 Når tørre tal bliver til farver og symboler
1/5-86 Det guldrandede blev pillet af millionoverskuddet
6/5-86 Hele Fyn ikke kun Marstal
20/6-86 Sparekassen fri
28/6-86 Omkring direktørskifte
13/9-86 Sparekassen valgte lokal som direktør
2/10-86 Direktør efter 20 år
19/2-87 Søby vil beholde sin bank
23/2-87 Intet håb for banken i Søby
26/2-87 Bankbestyrer drager til amtssparekassen
27/2-87 Amtssparekassen har succes i Søby
9/3-87 Udnævnt til souschef
21/3-87 Store tab - men stadig godt rustet
26/3-87 Den lille - men den har penge
8/4-87 Tilfredshed trods underskud i Amtssparekassen
29/4-87 Generalforsamling "amtssparekassen Marstal"
30/4-87 Store tab for sparekasse
Udlånene steg med 11 procent
1/5-87 Ingen fuldmagter i sparekassen
21/5-87 Flere kunder - flere krav
26/3-88 Den er lille - men den har penge
8/4-88 Overskud på 1 mio. i Ærøskøbings amtssparekasse
13/4-88 Sparekassen er langt fra noget hvilehjem
21/4-88 Bankstop gav sparekasse vind i sejlene
1/11-88 Tidligere direktør i bestyrelsen
9/11-88 To nye i bestyrelse
19/11-88 Ny mand i sparekassebestyrelse
21/1-89 Ny bankchef på Ærø
1/2-89 Vagtskifte
11/3-89 14/3-89 Fuld tilfredshed
14/3-89 Hans Vestergård, Ærøskøbing
21/3-89 Direktør går på pension
7/4-89 Ærø ikke stor nok til pengeautomat
13/4-89 Flere der sparer - færre der låner
19/4-89 Sparekassen på mærkerne i Ærøskøbing
27/4-89 Skibsfart sikrer samfundet
28/4-89 Marstal førende på Cayman Island
Illoyal konkurrence
1/6-89 Den danske Bank, Hans Petersen
24/6-89 Håndstrikkede løsninger fra nyt lokalt finansselskab
28/6-89 Tilbage til Danske Ban som direktør
2/8-89 Ny direktør ved roret i Den danske Bank
3/11-89 Ærøskøbing mister bank-afdeling
6/11-89 Beklager banklukning
9/11-89 Trækker sig fra disconto banken
17/11-89 En bank og dens minde
27/12-89 Lad bare de store fusionere
1989 Udviklingen lokalt i 1989
5/1-90 Tur-retur fra Discontobanken
17/3-90 Rise Sparekasse kan klare sig selv
19/3-90 Nyt medlem til bestyrelsen for Rise Soparekasse
20/3-90 Beretning til generalforsamling Amtssparekasssen Ærøskøbing/Tranderup
21/3-90 Landets næstældste sparekasse bliver A/S
22/3-90 Borgmester blev ny formand for sparekasse
5/4-90 Jævnt godt år for sparekassen
17/11-90 Rise Sparekasse kan klare sig selv
31/1-91 Foreslår lokal pensionsfond
19/2-91 Lille lokalsparekasse har klaret sig flot
23/3-91 Solid sparekasse
18/4-91 De lokale støtter sparekasse
18/4-91 Ganske godt år for sparekassen i Søby
25/4-91 Gremgang for søfarten er godt for sparekassen
3/8-91 Rise Sparekasse giver landets billigeste studielån
16/9-91 Vejret slog amtsdebat
25/9-91 Telefonstorm på studielån i Rise sparekasse
25/1-92 Nyt aktionærråd for Søby-Bregninge
30/1-92 Hidtil højeste valgdeltagelse
3/2-92 Over 150 afslag på studielån
3/2-92 Lynkursus i økonomi til aktionærer
21/3-92 Rise Spare- og lånekasse fik landets bedste forretntning
30/7-92 Sparekasse kimet ned
23/9-92 Rise sparekasse har vokseværk
16/11-92 27 udpeget til nyt repræsentantskab
31/12-92 Rise sparekasse udvider i 1993
6/1-93 Rise Sparekasse fordobler arealet
20/3-93 Sparekasse får nye kunder hver dag
21/3-93 Bygger om for 2,7 mio.
25/3-93 Fremgang for Amtssparekasse
22/4-93 Marstal får Ærøs første kontantautomat
1/6-93 Sparekassedirektør siger op - for at blive efterskolelærer
5/6-93 Svært at finde afløser
3/7-93 Millionbyggeri ind i sværeste fase
9/7-93 Alex Jørgensen ny chef
10/7-93 Rise sparekasse hjælper røde Kors
30/7-93 Hverken en Mads skjern eller Hans Chr. Varnæs
30/9-93 Rise Sparekasse med hovedkasse i entreén
25/11-93 Sparekasse gør sig synlig ved alfarvej
Direktøren: fysisk vækst med målsætning intakt
29/11-93 Sparekasse indviet med manér
19/3-94 Pengeautomat ved Amtssparekassen
19/3-94 Rise Sparekasse sætter ny rekord
21/3-94 Amtssparekassen i det gavmilde hjørne
21/3-94 5,9 million overført i Rise
22/3-94 Markedsandel på 78 procent i Søby
28/3-94 Sparekassen i Marstal kan spore optimisme
29/7-94 Ventilations-fadæse hærger sparekasse
Rød halvårstal
12/8-94 Tre emner til Rise Sparekasse
31/8-94 Bankbøgerne bugner i Ærøskøbing

195-1999 Banker og Sparekasser 1 læg

15/3-95 Fest for landets næstældste sparekasse
21/3-95 Bank i balance
27/3-95 Optimisme i sparekassens jubelår
27/3-95 Kursfald gav svidende års-underskud i Rise
3/4-95 Amtssparekassen Søby festede
4/4-95 Konverteringsbølge på 25 millioner i Marstal
8/4-95 Ekstra Hæveret
1/8-95 Rise Sparekasse med flot halvårsregnskab
24/11-95 Rise Sparekasse tilbyder filial i eget hjem
20/3-96 Amtssparekassen holdt fast i markedsandelen
Hyldet for 20 år i kassen
29/3-96 Amtssparekassen på Vestærø bevarede flot markedsandel
30/3-96 Nyvalg i Amtssparekassen Søby
3/4-96 Sparekasser i åben rentekrig
Æbler ogpærer...
Amtssparekasse stod distancen
30/3-96 Risesparekasse vender underskud til ny gevinst
Står sig ´godt i konkurrencen
19/7-96 Rise sparekase vokser i højden
28/8-96 - Man skal turde prøve noget nyt
31/8-96 Vagtskifte i Amtssparekassen
13/11-96 256 garanter til valg
18/11-96 Ny sparkasseambassadører
14/1-97 70.000 kr. fisket op af døgnboks
26/2-97 Til uberegnelig nytte...
6/3-97 Fremgang for sparekassen
8/3-97 Sparekasse tilfreds med udviklingen
13/3-97 Fremgang trods en suveræn ene-status
24/3-97 Sparekassen i Rise genvandt sin styrke
20/8-97 Ensom og travl post
12/2-98 Verdenspremiere på edb-system
4/3-98 1500 aktionærer til tre møder
7/3-98 Sparekassen i Rise færdig som drivhus
11/3-98 Aktionærmøde med drøneffekt
12/3-98Tørre tal og saftigt kød til 135 sparekasseaktionærer
23/3-98 Finanstilsynet ødelagde pænt Rise-regnskab
24/3-98 Stor markeds-andel i Søby og Bregninge
30/6-98 Det var ikke Olsen Banden...
1/8-98 Øvelser på taburet
11/8-98 Sparekasses svedetur for retten
23/8-98 Sparekassen i Søby er årtusind-sikret
12/11-98 Fejl i Hypotekbankens tal
2/12-98 Chefskifte i banken
5/12-98 Rokade i sparekasse
6/1-99 Receptioner for afdelingschefer
22/3-99 Amtssparekassen fastholder
23/3-99 Ro og stabilitet i Søby-området
27/3-99 Tilfredshed trods turbulente vilkår
27/3-99 Svinepriser kan belaste Rise Sparekasses 99-tal
2/10-99 Den laveste bemanding og to nye ansatte
18/11-99 Amtssparekassen lukker to filialer
2/12-99 Ommel protestere
21/12-99 Ommel-klage ændrer intet


Sparekassefilial i Ommel fylder 10 år.Arne Skottenborg Frederiksen udstiller i Amtssparekassen Kommune og planstyrelse saggøges om ulovlig opført bankbygning.Festlig indvielse af ny bankbygning for Sydfyns Discontobank
Museum: Marstal Søfartsmuseum Arkivnummer: 0334A0027 Oprettelsesdato: 22-10-2008

Museumssag

Denne arkivfond hører til følgende museumssag:
Udklip fra Fyns Amts Avis Arkiv