Genstand

Ny Bakkegård

primaryImage
Akvarelmaleri udført af H.G.F. Holm (1803-1861). Ny Bakkegård blev oprindelig bygget af Knud Engelbreth Langberg som et landsted omkring 1800. Den kaldtes sådan for at skelne den fra 'Gammel Bakkegård', som lå, hvor Carlsberg siden kom til at ligge. Den blev således 'et af fire Bakkehuse', som Johanne Louise Heiberg udtrykker det i sine erindringer. Mellem Ny og Gammel Bakkegård lå nemlig 'Bakkehuset' og 'Ny Bakkehus' (nedrevet sidst i 1800-tallet). K.E. Langberg solgte ved landstedets opførelse Bakkehuset, som lå på hans jorder, fra til Knud og Kamma Rahbek.
Ny Bakkegård blev senere købt af konseilspræsident Carl Christian Hall, hvis frue Augusta Marie Hall holdt salon for det bedre københavnske borgerskab. Akvarellen stammer fra familiens Halls tid, hvor bygningen blev renoveret i klassicistisk stil.
Huset eksisterer stadig som Rahbeks Allé 34, men er delvist ombygget og omsluttet af boligkaréer.
Under tegningen: "Bakkegaarden ved Kjöbenhavn 1851". Tegningen er indrammet. Mål angivet med ramme.

Placering: Mvæg1
Museum: Frederiksbergmuseerne - Bakkehusmuseet Genstandnummer: 0006X0001 Indkomstdato:
Sted: Frederiksberg (motivsted) Emne: Skilderier
Materiale: Vandfarve på papir Højde: 15,3 cm Bredde: 20,3 cm Sted/lokalitet i Fund og Fortidsminder 020306-

Museumssag

Denne genstand hører til følgende museumssag:
Akvareller