Genstand

Mindebillede, Gravminde, Jacob Jensen

primaryImage
Gravminde med følgende tekst:
Gravminde, helliget, Den kjære Yngling, der for sin retskafne Vandel var høiagtet og elsket af Fader, Moder og Sødskende, ja af Alle, der Kjendte ham; men til stor Sorg for os Alle, saa
brat maate omskifte Tiden med Evigheden.
Jacob Jensen er født paa Petersholm den 9de Juni 1838, konfirmeret i Bedslet Kirke den
3die April 1853 med udmærkede Kristendoms kundskaber, død den 4de Septbr. 1870 i
en Alder af 32 Aar og 3 Maaneder.
Herefter følger gennemgang af den unge mands liv og levned fra konfirmation til og død lige før bryllup.
Slutter af med: Velsignet være dit Minde!

Brun ramme med guldkant og uden glas.
Papiret er mørnet.
Museum: Moesgård Museum (Odder) Genstandnummer: OM2013X0371 Indkomstdato:
Sted: Odder (andet) Emne: Skilderier
Materiale: Træ,papir,pap Højde: 42 Bredde: 36 Sted/lokalitet i Fund og Fortidsminder 150210-

Museumssag

Denne genstand hører til følgende museumssag:
ukgi, OMukgi, Ukendt giver,