Genstand

Diplom for tro tjeneste

primaryImage
Diplom tildelt kirsten Rasmussen.
Tekst på diplomet:
Frøken Kirsten Rasmussen ansat hos Fru G. Nielsen
Efter indstilling af: Odder og Omegns Husmoderforening
tilstiller De Danske Husmoderforeninger hermed en Æresnaal for 20 Aars Tjeneste hos ovennævnte Familie, idet vi anerkender det gode Samarbejde, der har fundet Syed gennem disse Aar.
Vi takker Dem for Deres Trofasthed og sender alle gode Ønsker for Fremtiden.
Paa De Danske Husmoderforeningers Vegne

(sign) Johanne Dahlerup-Petersen
Landsformand


20/1-47
Museum: Moesgård Museum (Odder) Genstandnummer: OM0130X0069 Indkomstdato:
Sted: Odder (brugssted) Emne: Skilderier
Materiale: papir, træ og glas Højde: 50 Bredde: 34,5 Sted/lokalitet i Fund og Fortidsminder 150210-

Museumssag

Denne genstand hører til følgende museumssag:
Karen Marie Østerbye, parfumeflaske, bøger, legetøj, møbler m.m.