Genstand

Anker, 4 stk

primaryImage
Redigeret fra blå kort:
44 x 33 cm Maal
Et Spritanker, et Eddikeanker, et Romanker og et Brændevinsanker.
Alle fremstillet af bøgetræ, omvundet med jernringe, og ovale af form.

Stammer fra købmand Andreas Sørensens købmandsgård i Nørregade 1.
Andreas Søresen havde købmandsgården fra 1870-1907. Se Skive Kommunes Historie bd. II, 2002, s. 272-273
===============
lrth, 04.05.2009
Museum: Muse@um (Skive Museum) Genstandnummer: SMS5001x00790 Indkomstdato: 25-01-1946
Sted: Skive (brugssted) Emne: Køkken- og bryggerstøj
Materiale: Bøgetræ

Museumssag

Denne genstand hører til følgende museumssag:
Nyere tid. Registreringssag. Samlesag af museets genstande med gamle genstandsnumre registreret på blå kort.