Genstand

Sværd (med sølvbelægning)

primaryImage
Et itubrudt Jernsværd fra den senere Jernalder, og med Sølvbelægning paa Fæstet. Det er kjøbt paa Biskop Birchs Auktion og givet af Kammerherre Dahl.
Vedrørende Biskop Birchs Samling se:
Antikvariske Annaler 2. Kgbhvn.1815.
VI. Vedel Simonsen Side 309.
Museum: Moesgård Museum Genstandnummer: AM0224 Indkomstdato:
Sted: ukendt (brugssted) Emne: JORDFUND
Sted/lokalitet i Fund og Fortidsminder --

Museumssag

Denne genstand hører til følgende museumssag:
Inventarnumre 1-949 fra Århus Museum indsamlet i årene 1861-1864