Genstand

kniv (sammenbøjet jern) (4056b), ubestemmeligt jernstykke (4056b)

Stenkistefund No.15.
4051 c. en stor Krukke med meget vid Munding, dekoreret med Længdestreger (vertikale) om Underdelen.
d. et Drikkebæger
e. en lille Hankekop
f. det halve af en lille vaseformet Krukke,
g. et Stk. Træskaft med Døllen af en Jernkniv.
Stenkistefund No, 8.
4052. a. en meget stor mæanderprydet Krukke,
b. et Drikkebæger
c. et Drikkebæger
d. en mæanderprydet Hankekande,
e. et Fad med et fra Kanten udgaaende Øre
f. et meget bredt og fladt Fad,
g. en Hankekop, Stenkistefund No. 8.
4052. h. Halvdelen af en mindre Hankeskaal,
i. et Jernsværd og 3 ubestemmelige Jernstykker.
Brandplet No, 25.
4053. a. en stor Krukke med øre og Korsformede streger figurer,
b. en meget lille vaseformet, mæanderprydet Krukke.
c. to Skaar af et Drikkebæger.
d. en lille flad Skaal med et øre.
e. en Tablet med et Bronze - Hængesmykke fem
Bronzeklumper, vistnok af en Bøjlenaal.
e. en Jernkniv (Type 119)
e. en Jernkniv (Type 124)
f. ni Skaar af en mæanderprydet enøret Potte.
Brandplet No. 36.
4054. a. en Hankekop med liggende halvmaaneformede
Figurer,
b. et mindre Lerfad.
Brandplet No. 28.
4055. a. en stor Krukke med et reliefagtigt Kors som Øre.
b. en skævbrændt Drikkeskaal,
c. en Bronzebøjlenaal (Type 95) og en blaa Glasperle,
d. en lille, mæanderprydet Krukke, e. en halv Lerskaal,
f. en Hankekop,
g. en skævbrændt Rest af en mæanderprydet det Kande
h. et stort Fad.
Brandplet No. 20.
4056a. a. en Krukke,
b. en sammenbøjet Jernkniv og 2 ubestemmelige
Jernstykker. (1 jernstykke mangler, 17/7- 1967, JK)
Brandplet No 34.
4057. a. en stor Mæanderprydet Krukke med 3 blinde
Hanke, b. tre Skaar af en ganske lille, mæanderprydet, Lerkop.
c. en sammenbøjet lang enæget Jernkniv (Type 119) en
mindre Jernkniv med Øsken og Ring (Tyre 122)
d. en Hankekop
e. en mellemstor, mæanderprydet Potte,
f. fire Skaar af et Drikkebæger ,
g. en Hankekrukke.
Brandplet No 25.
4058.
a. en lille skæv o; sammentrykket Lerpotte med et Øre
b. 2 Stk. af en Jernkniv det ene savnes 1929.
Brandplet No. 6.
4059.
a. et sammenbøjet la tene Sværd (ufuldstændigt).
b. et Stk. af Midtpartiet (Buen ved Døllen) af et do,
c. et Stk. af en Jernspydspids mangler
g. tre Skaar af et Lerkar
h. et do do do
i. et do do do
Brandplet No. 4.
4060. en Bronzefibula (Type No, 34) Jernalderen.
Brandplet No. 29.
4061.
a. 4 Skaar af et mindre Lerkar med Negleindtryk og med en fra Kanten, udgaaende forholdvis stor Hank. (3 skår mangler 17/7-1967, JK)
b. 2 Skaar af et Kar med Streger og indprikkede
ornamenter. (1 skår mangler, JK)
c. 2 Skaar af et Kar med Felter indeholdende paralelle Streger.
d. et af flere Skaar sammensat Stk. af et Lerkar med et lille Øre.
(Jernalderen (Type 48).
4062. Brandplet No. 9.
To randskår af krukke, det ene med hank, 17/7-1967, JK
Museum: Moesgård Museum Genstandnummer: AM4056a-b Indkomstdato:
Sted: Thorsager (brugssted) Lokalitetsnummer: 166 Emne: JORDFUND
Sted/lokalitet i Fund og Fortidsminder 141109-166

Museumssag

Denne genstand hører til følgende museumssag:
Inventarnumre 3671-4091 fra Århus Museum indsamlet år 1896