Genstand

Fly (Pembroke, OY-AVA) UDSKILT TIL FHS

Fly (Hunting P.66 Pembroke, OY-AVA), 2-motors.
Flyet er i 2016 udskilt fra museets samling og overdraget til Flyvevåbnets Historiske Samling,
jvf. tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen pr. 26.4.2016.
Museum: Danmarks Tekniske Museum Genstandnummer: 020664 Indkomstdato: 30-11-1974
Datering: 1956

Museumssag

Denne genstand hører til følgende museumssag:
Flyvemaskiner, enkelte mærker.