Genstand

Stående ung mand

primaryImage
Øjenafstand 7,9 cm. Pande-hage 14,2 cm.
Lysebrunt til brunt groft ler med brune, sorte og hvide vulkanske partikler. Spor af en tyk hvid grundering eller stuk på dragten. Spor af rød farve i hoved og på hænderne, og sort farve i håret.
Udformet af formgjorte dele, håret modelleret. Sammensat af flere fragmenter, afslag i overfladen, i øvrigt velbevaret.

Stående ung mand, iklædt khiton og en lang kappe lagt over begge skuldre, hviler på venstre ben og sætter højre lidt frem. Højre hånd hviler i kappens folder og griber og foldekanten, venstre arm hænger slapt ned og anes under kappen. Ynglingen vender blikket lidt mod højre. Han har rigt lokket hår, halvlangt i nakken.

Figuren er en votivstatue fra en helligdom i det nordlige Kampanien, hvorfra der kendes tilsvarende figurer (fra Cales). Forbilledet for denne statuetype skal findes blandt græske portrætstatuer fra det 4. årh. f.Kr., f.eks. af Aischines og Sofokles. Statuetypen finder indpas i Mellemitaliens skulptur i det 3. årh. f.Kr. og benyttes her til at skildre den herskende klasse, således som det fremgår af den fine græsk inspirerede dragt, ringen på fingeren og fortøjet. Ansigtstrækkene viser lysippisk indflydelse og generel påvirkning af det hellenistiske herskerportræt, især af Alexander den Stores portræt.

Fra Pignatoro, Kampanien.
Erhvervet i 1899.
Museum: Ny Carlsberg Glyptotek Genstandnummer: HIN 0142 Indkomstdato:
Datering: Kampanien, Pignataro, 3. årh. f.Kr.
Materiale: Terrakotta Højde: 182 cm

Museumssag

Denne genstand hører til følgende museumssag:
Stående ung mand