Genstand

Kornmagasin fra Wadjet-hoteps grav

primaryImage
Kornmagasinet er en lav bygning, der består af en åben gård med en silo i den ene ende. En trappe fører op på siloens tag, hvor kornet hældes ned gennem en sprække. Når kornet skal bruges, må man forestille sig, at det lempes ud gennem lemme ved siloens bund.

Magasinet er bemandet med høstarbejdere, der slæber sække på ryggen, to mænd, der måler korn i skæpper (skæpperne er nu forsvundet), en skriver og hans assistent, der holder regnskab, og en magasinchef, der holder opsyn med arbejdet.

Ligesom Wadjet-hoteps køkken, ÆIN 1571, er kornmagasinet udført i træ, der er malet i spraglede farver. Mændene er rødbrune med sort hår og hvide klæder. Flere har klæder af hørlærred.

Scenen er fundet i Wadjet-hoteps gravkammer ved Sedment. Den stod sammen med andre gravmodeller ved siden af kisten med Wadjet-hoteps mumie (jf. ÆIN 1561). Hensigten var, at kornmagasinet skulle levere korn til køkkenet (ÆIN 1571), så Wadjet-hotep kunne få brød og øl i sit hinsides liv.

Erhvervet 1921 fra British School of Archaeology in Egypt.
Museum: Ny Carlsberg Glyptotek Genstandnummer: ÆIN 1572 Indkomstdato:
Datering: Ægypten, ca. 2150-2050 f.Kr.
Materiale: Bemalet træ Højde: 21 cm Bredde: 29 cm Længde: 36 cm

Museumssag

Denne genstand hører til følgende museumssag:
Kornmagasin fra Wadjet-hoteps grav