Genstand

Sciarra-amazonen

primaryImage
Hvid, finkornet marmor.
Den højre hånd, der hvilede på issen, venstre arm og skulder mangler. Højre arm har været knækket over albuen, og der er en brudlinje over venstre skulder og bryst, der fortsætter på ryggen samt et brud gennem underkroppen. Ben og fødder er sammensat af adskillige stykker, og en forskydning mellem delene under venstre knæ skyldes en afarbejdning til den tidligere restaurering. Et lille stykke under brystet er restaureret i gips. Hovedet er helt bevaret. Alle restaureringer blev fjernede i 1978, og statuen blev ommonteret. I 1987 blev statuen rettet op med en ny stålforstærkning, og plinten anbragt ovenpå soklen. Samtidig blev den forsynet med en ny modelleret venstre skulder i polyester blandet med marmorstøv.

Statuen forestiller en såret amazone, en af de vilde, beredne kvinder, der boede ovre østpå, og som grækerne anså som fjender, ligesom giganter eller kentaurer. Amazonen bærer en kort kjortel med to bælter, et synligt og et usynligt. Den er hæftet på den ene skulder og blotter begge bryster. På fødderne bærer hun læderstropper om hælen og op over vristen. Hun tager sig med højre hånd til hovedet, hvorved det bliver synligt, at blodet drypper fra et snitsår under armen. Men ansigtet bevarer sin klassiske ro, ikke en mine fortrækker hun, og frisuren sidder som den skal.

Plinius fortæller (NatHist. 34.53), at berømte kunstnere engang konkurrerede om at udføre en statue af en såret amazone til Artemistemplet i Efesos. Temaet skyldtes, at det var en amazone, der som den første havde søgt asyl i templet. Kunstnerne skulle selv være dommere, men da alle ville anse deres egen statue for bedst, valgte man den, som hver især satte som nummer to. Den vindende statue var udført af Polyklet, nummer to af Fidias, nummer tre Kresilas og nummer fire Fradmon. Vi har faktisk bevaret romerske kopier af tre forskellige sårede amazoner, som man gerne har villet forbinde med denne historie. De bærer alle den korte dragt, der var praktisk for ryttere og for jagtgudinden Artemis, og enkelte bærer som vores remme om fødderne.

Historien om konkurrencen er tvivlsom, men det er sikkert, at mindst tre amazoner blev skabt i midten af 5. årh. f.Kr., idet der eksisterer en lang række romerske kopier af forskellige amazonetyper, endda af nogenlunde samme størrelse, hvorved det er muligt, at originalerne var opstillede som en del af samme monument.

Stilistisk ligger de tre typer nær hinanden, men der er ikke enighed om, hvilken statue, som var lavet af hvilken mester. Vor amazone anses af nogle forskere for at være Polyklets vinderstatue, mens de fleste anser den for at være af Kresilas, mens den såkaldte Sosikles- amazone tilskrives vinderen Polyklet på grund af sit karakteristiske standmotiv, der minder om Doryforos (Spydbæreren). Mattei-amazonen tildeles Fidias. Gauer har ment, at amazonestatuerne var et attisk mindesmærke over den endelige fred med perserne.

Vor statue er en romersk kopi, som har været restaureret flere gange. I Barbarini-familiens eje tilføjede man en højre hånd, der hvilede paa hovedet, en venstre arm, der hang ned langs siden og dækkede et pilekogger, samt et skjold og en hjelm, der stod på basen. Således er statuen afbildet i en tegning i Cassiano dal Pozzos "Museo Cartaceo", en samling tegninger af antikker, et "papir-museum". I 1830'erne kom statuen til Sciarra-familien og herfra ad en lang og trang vej til Glyptoteket. Her fjernede konservator C. Nielsen restaureringerne og gav amazonen en ny venstre arm, der hvilede på en marmorpille (som en kopi i New York) og holdt et spyd i hånden. Andre kopier af statuen viser, at originalen faktisk havde støttet sig til noget ved siden, sandsynligvis en stridsøkse.

Erhvervet 1897 gennem Wolfgang Helbig fra Palazzo Sciarra i Rom, før da i Palazzo Barberini, hvortil den erhvervedes i 1628 fra kardinal Del Monte. Måske fra dennes vingård på resterne af Sallusts haver.

Værket er del af projektet Tracking Colour:
http://www.trackingcolour.com/objects/21
Museum: Ny Carlsberg Glyptotek Genstandnummer: IN 1568 Indkomstdato:
Datering: Romerriget, ca. 150 e.Kr.
Materiale: Marmor Højde: 197 cm

Museumssag

Denne genstand hører til følgende museumssag:
Sciarra-amazonen

Billeder

secondaryImage
secondaryImage
secondaryImage
secondaryImage
secondaryImage