Genstand

Stele rejst for fruen It og overlægen Meri

primaryImage
Som mange andre har denne stele en palmebladsgesims foroven og en rundstav langs kanterne samt en dekoration bestående af to Horus-øjne og en shen-ring øverst i billedfeltet, jf. ÆIN 095 - ÆIN 1539.

Dertil kommer et motiv, der også er kendt fra flere andre steler: to liggende sjakaler sat op som spejlbilleder af hinanden. Sjakalerne er grav- og balsameringsguden Anubis' hellige dyr, og to af Anubis' tilnavne, "ham på sit bjerg" og "ham i Ut", står skrevet med store hieroglyffer under dyrene.

Indskriften i linjerne herunder er en offerformular, som stiller kongen og guderne Ptah, Sokar og Osiris som garanter for dødeofre til stelens hovedperson, fruen It.

Fruen It ser man sidde på gulvet bag et offerbord. Korte indskrifter præsenterer tre personer foran hende: "fruen Fendjet", "fruen Wepet" og "godsforvalteren Hekatifi". Selvom de tre har titler som "fruer" og "godsforvalter" er de tydeligvis børn, med den typiske barnefrisure, hvor en enkelt lok hænger ned ad nakken.

Man må sige, at stelen er viet til It, fordi offerformularen er til gunst for hende, og fordi det er hende, der er afbildet ved et offerbord på stelen. Men ned mellem de to sjakaler øverst på stelen løber en lidt umotiveret kolonne, der nævner overlægen Meri. Kolonnen ligner en tilføjelse, der formentlig skal forstås som en forlængelse af offerformularen, sådan at både fruen It og overlægen Meri skulle nyde godt af formularens magi.

Erhvervet 1823 i Ægypten.
Deponeret i Glyptoteket 1908 af Københavns Biskop.
Museum: Ny Carlsberg Glyptotek Genstandnummer: ÆIN 0966 Indkomstdato:
Datering: Ægypten, ca. 1785-1650 f.Kr.
Materiale: Kalksten Højde: 41 cm

Museumssag

Denne genstand hører til følgende museumssag:
Stele rejst for fruen It og overlægen Meri