Genstand

Didrachme, Græsk mønt, Campanien Cales, før Kristi fødsel, Avers: Athene, Revers: Victoria i "Biga" nedenunder "Caleno", omkring år 334-268

Didrachme, Græsk mønt, Campanien Cales, før Kristi fødsel, Avers: Athene, Revers: Victoria i "Biga" nedenunder "Caleno", omkring år 334-268.
Museum: Horsens Museum Genstandnummer: 00040X00856 Indkomstdato:
Emne: Mønt- og pengevæsen
Sted/lokalitet i Fund og Fortidsminder 000000-

Museumssag

Denne genstand hører til følgende museumssag:
Møntsamling nyregistrering 1995