Museumssag

Sag til indtastning af ca 36.000 gamle numre. NY VEJLEDNING!

SÅDAN KOMMER DU DIREKTE IND TIL EN GENSTAND: søg: Objekter dvs Genstande
via Rammedata. Så kommer du uden ventetid ind på genstandskortet. Nemlig. CH
11/01/2000.


SÅDAN BRUGES SAGSRAMMEN 00.081


Alle numre fra de gamle protokoller indtastes på denne sag.
(læs til sidst i denne brugsanvisning om rutinen for indtastningen)
Det er en løsning der adskiller disse gamle protokolregistreringer, ofte uden
proveniens - fra museumsagerne
Det betyder, at de ikke kan søges i "Sager", men i "Genstande" - samt i øvrige
muligheder, afhængig af hvordan de gamle numre indtastes.
En simpel måde at søge på, er at åbne denne sag (00.081), og bladre med PAGE
DOWN/UP. På oversigtslisten står genstandene i nummerorden, men
genstandsrammerne står i den rækkefølges de tastes ind.

Hvis det gamle nummer hører til en genstand, bruges sagens
genstandsramme, og hvis det er et arkivalie, bruges arkivsfondsrammen.
Hvis det en bog bruges litteraturrammen.

-----------------------------------------------

OM FREMTIDIG BRUG AF LITTERATURRAMMEN:
Hvis bogen er sat på biblioteket, og er registreret i DMI vil
denne ene og samme bog blive tilknyttet både sagen og
biblioteksrammen, og bogen vil m.a.o. kunne søges både det ene og
det andet sted.
Denne sammenknytning mellem en sags litteratur og bibliotekets
litteratur sker på følgende vis.(bem: hvis man søger bogen, vil den ses som
tilhørende "Sag 00.081" , først en videre søgning vil vise dens tilknytning til
en genstand)
Vi antager, at DMI er fyldt med indskrevet litteratur fordi man
har valgt at indtaste hele samlingen af litteratur på biblioteket i DMI. Når der
nu i en sag, eller som her tilknyttet "Genstande", optræder litteratur, som man
ønsker at indskrive i DMI, åbnes en litteraturramme, og der tilbydes nu (bl.a.)
valgene "søg" og "opret"; vælges nu "søg" , åbnes en liste over al indtastet
litteratur, og man checker om den man vil indskrive i sagen står der i forvejen.

Hvis den står i systemet kaldes den frem/åbnes den, og der trykkes F10 der
gemmer = tilknytter = opretter en Link, til den nye sagsramme.

Feltet "nummeroplysninger" kan bruges utilsigtet til at få en liste over
stednavne tilknyttet museet.

RUTINE FOR INDTASNING AF GAMLE NUMRE

Med hensyn til indtastning af de gamle numre har vi besluttet, at efterhånden
som vi kommer i kontakt med genstandende (til udstilling, udlån mv.) taster vi
dem ind. Dette er også en lejlighed til at revidere de blå kort og evt. printe
nye. Hvis foto mangler, skal det tages.
Er beskrivelsen mangelfuld, er der måske én i protokollen - ellers må man lave
en ny. Desuden findes der måske proviens- oplysninger i gamle mapper, hvilke vi
kan benytte lejligheden ti lat lave henvisninger til...

Ældre tekst revideret af Claus Højmark 21/03/1996 & 27/02/1997.
Museum: Svendborg & Omegns Museum Sagstype: samlesag Journalnummer: 00.081 Oprettet den: 27-01-1992

Museumssagen indeholder:

Genstande: 16899
Fotos/film: 0
Rapporter: 11
Arkivalier: 0