Museumssag

Chr. den II på Sønderborg Slot

Emnemæssigt indhold: Christian II's liv, specielt fangenskabet på Sønderborg Slot - myter og virkelighed.

Formål: At frembringe ny, mere konkret viden om kongens ophold på Sønderborg Slot og dermed accentuere de historiske myter: det runde bord osv., resulterende i en revideret permanent udstilling på MSS.

Perspektiv: Forlængelse af Inge Adriansens arbejde med Christian II og myterne om hans ophold på Sønderborg Slot.

Gennemførelse: Arkivstudier 2002-03, ny permanent udstilling fra efteråret 2003.

Gennemførelsestidspunkt: Se ovenfor.

Intern arbejdskraft: Museumsinspektør Inge Adriansen.

Ekstern arbejdskraft: 2002-03 mag.art. Birgit Christensen (arkivstudier, transskription af de senmiddelalderlige, plattyskskrevne lensregnskaber), 2003-03 cand.mag. Peter Jordt Jørgensen (udarbejdelse af pædagogisk materiale).

Samarbejdspartnere: Sønderborg Statsskole (undervisningsmateriale).

Finansiering: Støtte fra Mads Clausens fond 2002. Bogudgivelse støttet af Museumsrådet og fonde. Udarbejdelse af undervisningsmateriale finansieret af Sønderborg Statsskole.

I sagen anbringes også genstande relateret til emnet.
Museum: Museum Sønderjylland (Sønderborg Slot) Sagstype: undersøgelsessag Journalnummer: 00542 Oprettet den: 20-02-2003
Sted: - (andet) Emne: Herregård og slot Sted/lokalitet i Fund og Fortidsminder 230000-

Museumssagen indeholder:

Genstande: 3
Fotos/film: 0
Rapporter: 0
Arkivalier: 1