Museumssag

Buste, presser, produkter, prøvebøger, scrapbøger, fotos og arkivalier fra og om firmaet C. Ferslew & Co. skænket af Formula v/Bjarne Skyum

Materialet er afhentet på den nu nedlagte virksomhed Interprint, Hammerholmen 15, Hvidovre. Det stammer fra virksomheden M.W. Ferslew, København - en af datidens helt store grafiske virksomheder og eneste bladhus, som Danmark har haft.

Gravør M.W. Ferslew får i 1834 borgerbrev på at kunne oprette kobberstikkerværksted. I 1839 udnævnes han til hofgravør. I 1842 opretter han en litografisk anstalt og et kobbertrykkeri. Fra 1849 bliver stentrykkeriet drevet sammen med Meyer Hermann Bing under navnet Bing og Ferslews lithografiske Etablissement. 1852 dør M.W. Ferslew, og efter at hans enke har drevet virksomheden, overtager sønnen Jean Christian Ferslew den i 1858. I 1860 associerer han sig med litograf Philip Berendt, hvorefter virksomheden hedder C. Ferslew & Co. 1863 løser de begge borgerskab som bogtrykkere og kort derefter bliver begyndelsen til bladhuset "De ferslewske Blade" lagt. I 1910 får virksomheden navnet C. Ferslew & Co., Kgl. Hof Bog- og Stentrykkeri.

I 1884 oprettes J.C. Ferslew stentrykkeriet Centraltrykkeriet I Overgaden Neden Vandet Nr. 17. Dette blev i 1921 overført til C. Ferslew & Co's virksomhed i St. Kongensgade 24
Litt. bl.a. Litografiske Virksomheder i Danmark (1922)

jvf. desuden sagerne 00690 og 00554
Museum: Odense Bys Museer (Mediemuseet) Sagstype: samlesag Journalnummer: 01569 Oprettet den: 20-07-2009

Museumssagen indeholder:

Genstande: 45
Fotos/film: 37
Rapporter: 0
Arkivalier: 58