Museumssag

Småredskaber, anvendt i landbruget eller ved småfiskeriet i Vestslesvig siden Reformationen. Undersøgelsessag.

Undersøgelsen retter sig mod at afklare, hvilke redskaber, den mandlige befolkning på landet har anvendt til allehånde formål på gårdene og i de små brug. Dette gøres for at få klarhed over forskellene mellem de professionelle håndværk og de arbejder, man selv kunne foretage i hjemmene. Undersøgelsesfeltet bliver dermed en smule uklart, hvad genstandstilknytningerne angår, men museet opfatter, at det er nyttigt med en undersøgelse af denne art.

IL den 18. september 2006
Museum: Museum Sønderjylland (Kulturhistorie Tønder) Sagstype: undersøgelsessag Journalnummer: 00029 Oprettet den: 18-09-2006

Museumssagen indeholder:

Genstande: 202
Fotos/film: 0
Rapporter: 0
Arkivalier: 0