Museumssag

Vallekilde Højskole

Indsamling af materiale fra Vallekilde Højskole, fra dennes start i 1865 til 2013.
Vallekilde Folkehøjskole er startet af Ernst Trier 1/11 1865.
Skolens første elevhold blev undervist i lejede lokaler i Per Frederiksens gård i Vallekilde vinteren 1865-66.
Den nye Højskolebygning blev indviet 23/10 1866.
Bygmester Andreas Bentsen blev ansat som lærer 1868-1907.
Andreas Bentsen og elever bygger det første "Øvelseshus" hvor der kunne ekserceres og gøres gymnastik i 1872.
I 1879 lod Andreas Bentsen opføre en bygning til undervisning af håndværkere. Håndværkerskolen fungerede frem til 1919.
Styrmand Jørgen Andersen, starter omkring 1877/1879 en afdeling for sømænd og fiskere. Denne afdeling fungerede frem til 1910.
Valgmenighedskirken, "Korskirken", i Vallekilde blev bygget efter tegning af Andreas Bentsen i 1882.
Det ny "Øvelseshus" tegnet af arkitekt Martin Nyrup i samarbejde med Andreas Bentsen, blev indviet i 1884. I denne bygning introduceredes den svenske gymnastikform efter inspiration af Per Henrik Ling.
En bygning til sløjdundervisning for "karlene" blev bygget i 1880'erne og fungerede frem til omkring 1893.
En afdeling blev indrettet til vævning for piger og startet i 1888.
Højskoleforstander Ernst Trier dør 1893.
Povl og Niels Hansen (brødre) overtog højskolen og landbruget i 1900.
Povl Hansen starter udgivelsen af "Fra Vallekilde Folkehøjskole" i 1896.
I 1906 blev højskolen udvidet med nye avlsbygninger et stykke øst for skolen. En gammel fløj blev nedrevet for at give plads til nye skolebygninger med elevværelser i 3 etager, 2 læreboliger og en ny foredragssal i hjørnet hvor den nye fløj mødtes med den gamle vestfløj. Ombygningen blev tegnet af arkitekt Martin Nyrup.
I 1907 trak Andreas Bentsen sig tilbage fra undervisningen i håndværkerafdelingen og overlod den til sin søn, Ivar Bentsen, der få år efter flyttede til Holbæk i 1911. Håndværkerskolen blev drevet videre af billedskærer Hans Olsen, som drev håndværkerafdelingen frem til nedlæggelsen i 1919.
Ernst Trier er begravet i "Lunden" øst for Vallekilde Højskole.
Vallekilde Højskole fungerer stadig som højskole i 2013.

Sagen er oprettet for at dokumentere Vallekilde Højskole, som er meget vigtig for forståelsen af lokalområdet omkring Vallekilde og som er central i opkomsten af højskolebevægelsen i Danmark.
En del arkivmateriale er overgivet til Odsherred Lokalhistorisk Arkiv, resten opbevares på Vallekilde Højskole.

Henvisning til OHM 1441, OHM 1446 og OHM 1695, fra det tidligere Odsherreds Museum
20/11 2013 LH
Museum: Museum Vestsjælland Sagstype: undersøgelsessag Journalnummer: MVE03000 Oprettet den: 13-11-2013
Sted: Vallekilde (brugssted), Vallekilde Højskole Emne: Undervisning Sted/lokalitet i Fund og Fortidsminder 030411-

Museumssagen indeholder:

Genstande: 31
Fotos/film: 0
Rapporter: 0
Arkivalier: 0