Om Museernes Samlinger

Museernes Samlinger er det centrale register over genstande og andet kulturhistorisk dokumentationsmateriale i statslige og statsanerkendte, danske museer. Museernes Samlinger er det kulturhistoriske sidestykke til Kunstindeks Danmark. Det blev etableret i 2004 med henblik på at forbedre museernes mulighed for at prioritere deres indsamling og koordinere deres undersøgelsesvirksomhed.

Museernes egne data

Hvis du ønsker at vide mere om et emne eller en museumsgenstand, skal du henvende dig til det pågældende museum. Det gælder også hvis du gerne vil supplere med yderligere information om en given ting eller et bestemt emne.
Museerne indberetter til registeret via det webbaserede registrerings- og indberetningssystem Regin eller gennem eksport fra egne, lokale databaser. Det er de enkelte museers eget ansvar at oplysningerne i Museernes Samlinger er korrekte; Slots- og Kulturstyrelsen læser ikke korrektur på indholdet.
"Besøg" de enkelte museer i Museernes Samlinger Danmark ved at følge linkene i museumsoversigten.

Kig museerne over skulderen

Museernes Samlinger er et fagsystem, der først og fremmest er udviklet for at give museerne selv et overblik over, hvad der på landsplan allerede findes indsamlet. Som andre fagsystemer rummer også dette forskellige udtryk og begreber, som ikke er umiddelbart indlysende for andre end museerne selv. Det forhindrer dog ikke et bredere publikum i at "kigge museerne over skuldrene", men for at få det fulde udbytte kan det være nyttigt at vide
  • at museerne registrerer deres genstande, fotos, arkivalier osv. i større, sammenhængende kategorier eller "samlemapper" kaldet museumssager. Det kan f.eks. være 'Søfarten fra Dragør i 1800-årene' eller 'Udgravning af ødekirke på Oudrup Hede'. En museumssag kan således indeholde mange genstande, rapporter, fotos osv. Hvis man undrer sig over betydningen og relevansen af en given genstand, kan der være hjælp at hente i oplysningerne på museumssagen.

  • at både museumssager og deres indhold af genstande, fotos, arkivalier mv. som hovedregel er registreret i en kulturhistorisk klassifikation kaldet "Saglig Registrant for Kulturhistoriske Museer". En af indgangene til søgninger i Musernes Samlinger er derfor emnegrupperne i den saglige registrant. Se http://da.wikipedia.org/wiki/Saglig_registrant.