Søg: rapporter

 
Emne

Sted
Museum

Periode

Om rapporter

Kategorien rummer oplysninger om den skriftlige dokumentation, som museet har produceret i forbindelse med en museumssag. Det kan være museets egne beretninger om forløbet af en undersøgelse eller udgravning. Eller det kan være optegnelser i felten eller interviews med fiskere, bønder, arbejdere og borgere om deres liv og levned.