Museernes Samlinger er en gratis tjeneste, som Slots- og Kulturstyrelsen stiller til rådighed for offentligheden og landets museer. Tjenesten kan anvendes til de fleste formål uden styrelsens godkendelse. Bemærk dog:

Webstedet stilles til rådighed som en ressource for interesserede borgere og professionelle brugere. Informationen på webstedet produceres af landets museer og af Slots- og Kulturstyrelsen. Hverken museerne eller Slots- og Kulturstyrelsen stiller nogen garantier for rigtigheden af oplysninger på webstedet.

Høst af webstedets indhold, herunder billeder af genstande og øvrige vedhæftede filer, er ikke tilladt, på nær høst, som finder sted i medfør af pligtafleveringsloven.

Såkaldt "dybe links" til webstedet tillades med undtagelse af direkte links til de fotos og vedhæftede filer, som optræder på webstedet. Links til genstande, museumssager, fotos og film og de øvrige kategorier på webstedet skal ske til de visningssider for de respektive kategorier, som fremkommer, når man fremsøger kategorierne via tjenesten.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du må anvende tjenesten til et bestemt formål, så kontakt Slots- og Kulturstyrelsen.