Om søgning

Vælg "Museumssager", hvis du vil have et første, overordnet overblik over museernes undersøgelser og udgravninger. Når du har fundet en relevant museumssag, kan du åbne den og klikke videre ned i dens indhold af genstande, fotos og film, rapporter og arkivalier.

Eller vælg "Genstande", "Fotos og film", "Rapporter" eller "Arkivalier", hvis du straks vil søge efter en af de enkelte kategorier.